Vergoeding en verwijzing

Wat kost begeleiding door Addenda?

Vergoedingen kind en jeugd

Voor kinderen en jongeren uit de regio’s Zuid Holland Zuid, Rivierenland, West-Brabant Oost en Lekstroom worden de trajecten (begeleiding en behandeling*) van Addenda volledig vergoed, mits je een verwijzing hebt van de huisarts of het Sociaal Team. Zelf bekostigen mag ook: ouders betalen dan € 90,– per sessie.

Verzekerd van kwaliteit

Alle psychologen van Addenda zijn ingeschreven bij het Nederlands Instituut voor Psychologen en/of de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen. Daarnaast is Addenda erkend door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Je kunt er dus met alle zekerheid vanuit gaan dat je te maken hebt met goed opgeleide en bijgeschoolde psychologen en orthopedagogen.

De volgende gemeentes vergoeden onze zorg:

 • Neerijnen
 • Tiel
 • Geldermalsen
 • Neder-Betuwe
 • Culemborg
 • West Maas en Waal
 • Buren
 • Vijfheerenlanden
 • Nieuwegein
 • IJsselstein
 • Houten
 • Aalburg
 • Altena
 • Baarle-Nassau
 • Breda
 • Drimmelen
 • Geertruidenberg
 • Oosterhout

Vergoedingen volwassenen

Voor Volwassenen geldt dat het afhankelijk is van de verzekeringspolis of een traject volledig, deels of niet wordt vergoed. Vraag dus goed bij je verzekeraar na of het traject vergoed wordt. Wanneer dit niet het geval is, dan ontvangt u een factuur die uiteraard wel voldaan moet worden. We willen aan alle kanten meedenken over mogelijkheden, maar je draagt als volwassene zelf de verantwoordelijkheid om uit te zoeken welke vergoeding voor jou geldt.

Wij hebben in ieder geval voor 2020 een contract met de volgende koepelorganisaties:

 

Met de overige koepelorganisaties hebben wij geen contract. Onze behandelingen vallen dan onder de ‘ongecontracteerde zorg’.

Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen goede zorg krijgt, hebben wij soepele betalingsafspraken met onze cliënten die geen vergoeding ontvangen. Neem contact op voor de mogelijkheden: alles is bespreekbaar.

Vergoedingen psycholoog